Zrzut ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

www.wpia.uw.edu.pl

 

 

 

Nagrodzone monografie:

  • P. Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017, ss. 440 – link
  • T. Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2017, ss. 600 – link
Kategorie: