IV Wrocławskie Seminarium Procesowe (2024) pt. Tajemnica zawodowa (radcy prawnego, adwokata i notariusza) w postępowaniach sądowych organizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, Izbę Notarialną we Wrocławiu i Stowarzyszenie Sędziów Iustitia (oddział we Wrocławiu) odbędzie się 20 marca 2024 r. (środa) w godz. 9:30 – 15:00 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – sala im. Mirosława Filipowicza. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny.


Poprzednie wydarzenia z cyklu Wrocławskich Seminariów Procesowych (2021-2023):

  • „Aktualne problemy orzecznicze” (19 kwietnia 2023 r.);
  • „Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym” (22 kwietnia 2022 r.);
  • „Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym” (15 października 2021 r.)Informacje o wydarzeniu – link