Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz miesięcznik Państwo i Prawo odbędzie się 9 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 9:00 – 17:00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Konferencja  odbędzie się w 50-lecie Integracyjnego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Cywilnego i Prawa Cywilnego Procesowego, który się odbył w Rzeszowie w 1972 r. Ma za zadanie służyć nawiązaniu dyskusji między światem naukowym prawa cywilnego materialnego i procesowego. Tematy objęte programem konferencji dotyczą węzłowych kwestii wspólnych dla prawa procesowego i materialnego, a także do pewnego stopnia nawiązują do tematyki Zjazdu z 1972 r. Prelegentami konferencji są uznani przedstawiciele nauki prawa cywilnego materialnego i procesowego, którzy podjęli się niełatwego zadania ukazania, gdzie po 50 latach znajduje się nauka prawa cywilnego materialnego i procesowego w obszarze badań integracyjnych i jakie stoją przed nią wyzwania.

Informacje o wydarzeniu (WPiA UW) – link

Formularz rejestracyjny – link