W dniach 19 – 22 września 2019 r. w Muszynie odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego – największa i najważniejsza konferencja naukowa poświęcona prawu procesowemu cywilnemu, gromadząca przedstawicieli gałęzi prawa, prawników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym również praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz radców Prokuratorii Generalnej RP.

Hasłem tegorocznego Zjazdu był „Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym„. Organizatorami wydarzenia były Katedry Postępowania Cywilnego trzech ośrodków akademickich – Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Referaty wygłosiło aż czterech przedstawicieli Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego jako gwarancja dostępu do ochrony prawnej), dr hab. Piotr Rylski (Podmiotowy zakres dostępu do środków zaskarżenia), dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Skarga nadzwyczajna – rola, znaczenie, perspektywy) oraz dr Marcin Dziurda (Legitymacja procesowa).

.

Program Zjazdu – link

.

.

Strona internetowa Zjazdu – link

.

.

Kategorie: Aktualności