Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać zapisy CSDDD” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Naczelną Radę Adwokacką oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu odbędzie się 26 stycznia 2024 r. (piątek) w godz. 14:00 – 18:15 na Uniwersytecie Warszawskim w auli przy ul. Dobrej 55 (Gmach Wydziału Neofilologii). Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy.


Uzgodnienie treści projektu dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, CS3D) oraz uzyskanie politycznego porozumienia w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach stworzyły możliwość przyjęcia aktu prawnego przed końcem obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego (połowa 2024 r.). Konferencja ma na celu przybliżenie treści uzgodnionych postanowień dyrektywy, a także zainicjować dyskusję nad jej wdrożeniem w Polsce. Przedstawione zostaną także wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Strona internetowa konferencji – link

Informacje o wydarzeniu (WPiA UW) – link