Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek). Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie na WPiA UMCS przy pl. M.C. Skłodowskiej 5 oraz na platformie MS Teams.

W nauce zgłaszane są postulaty ograniczenia liczby postępowań odrębnych w procesie cywilnym. Obowiązująca regulacja sprawia bowiem, że stopniowemu odwróceniu zaczyna ulegać relacja, w której postępowania odrębne stanowią wyjątek wobec modelu postępowania zwykłego. W nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego z ostatnich lat wprowadzane są jednak rozwiązania zwiększające i tak pokaźną już liczbę postępowań odrębnych (postępowania odrębne w sprawach gospodarczych, w sprawach własności intelektualnej czy z udziałem konsumentów). Konferencja będzie okazją do rozważenia, czy ostatnie decyzje ustawodawcy są trafne, a także do postawienia pytania, czy odmienności przewidziane w obowiązujących przepisach o postępowaniach odrębnych są na tyle istotne, aby uzasadniały one istnienie ich w tak dużej liczbie.

Konferencja będzie składać się z panelu eksperckiego (stacjonarnie) oraz z paneli studencko-doktoranckich (zdalnie). Nabór abstraktów do 31 marca br.Informacje o wydarzeniu – link