Currenda – Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej

Nakładem Wydawnictwa Currenda ukazało się opracowanie Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, K. Flagi-Gieruszyńskiej, I. Gil     Sopot 2018, ISBN: 978-83-65966-16-2 recenzent: dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński Księgarnia Currenda – link   Dwa rozdziały – dot. problematyki wyłączenia komornika sądowego oraz Dowiedz się więcej…

Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP za najlepsze prace z zakresu prawa sądowego

Uroczystość wręczenia dyplomów osobom nagrodzonym i wyróżnionym w II Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą prace magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego (zob. wcześniejszą informację) odbyła się 8 styczna 2019 r. w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Dowiedz się więcej…

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem – Prawo.pl

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem rozmowa z red. Krzysztofem Sobczakiem   Prawo.pl (4 stycznia 2019 r.) – LINK   Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Dowiedz się więcej…