Nieważność postępowania wciąż problemem w procesach cywilnych – prawo.pl

Nieważność postępowania wciąż problemem w procesach cywilnych rozmowa z red. Krzysztofem Sobczakiem   Prawo.pl (19 kwietnia 2019 r.) – LINK     Nieważność postępowania w procesie cywilnym to instytucja prawa procesowego, z którą sądy spotykają się na każdym etapie postępowania, we wszystkich instancjach. Bardzo praktyczna, ale słabo opisana i w Dowiedz się więcej…

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – etap wydziałowy

W dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) odbył się wydziałowy etap III Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym.   Konkurs został przeprowadzony przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Procesowego WPiA UW.     Laureatkami oraz reprezentantkami Wydziału Prawa i Administracji UW na etapie finałowym konkursu Dowiedz się więcej…

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – własność przemysłowa

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego związane z wprowadzeniem postępowania odrębnego w sprawach własności przemysłowej. Projekt ma na celu utworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych w ramach sądownictwa powszechnego, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz związanymi z nimi sprawami z zakresu Dowiedz się więcej…

Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – V edycja

Ogłoszono V Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie sporządzonej w języku polskim i obronione w roku akademickim 2017/18.   Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl (z dopiskiem „Konkurs”) Dowiedz się więcej…

Rozstrzygnięcie Konkursu TNPC o nagrodę za najlepszą pracę magisterską – IV edycja

  Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (IV edycja). Nadesłane prace magisterskie były oceniane przy uwzględnianiu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości pracy Dowiedz się więcej…

Konferencja „Procedura cywilna w świetle zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Konferencja naukowe pt. „Procedura cywilna w świetle zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego”  organizowana przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego WPiA URz odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) od godz. 9:00 (Aula Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR przy Dowiedz się więcej…