Szkoła Doktorska UW – prawo

Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.   Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: Ekonomia i finanse, Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Nauki o bezpieczeństwie Nauki Read more…

Tadeusz, temu