Konferencja „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce”

. . Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS odbędzie się 3 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 11:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Dowiedz się więcej…

Konferencja „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego” organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą we Wrocławiu odbędzie się 20 marca 2020 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:30, budynek A WPAiE, sala 318. . . . WPAiE UWr Dowiedz się więcej…

Konferencja „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. (piątek) w godz. 9:45 – 16:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Dowiedz się więcej…