KN Prawa Procesowego WPiA UW – Walne Zgromadzenie 2020

Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW odbędzie się 4 maja 2020 r.  (poniedziałek), godz. 20:10. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – wideokonferencja na platformie Google Meet (audio, wideo, czat) . Planowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków; 2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków; 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Dowiedz się więcej…

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – zmiana terminu

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, którego finał miał się odbyć w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 15 maja br. został przez Organizatorów odwołany i przeniesiony na 2021 rok. . . Dotychczasowe edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Gdańskim. Konkurs Dowiedz się więcej…