IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, którego finał miał się odbyć w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 15 maja br. został przez Organizatorów odwołany i przeniesiony na 2021 rok.

.

.

Dotychczasowe edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Gdańskim. Konkurs odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC).

Organizatorem etapu wydziałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW.

Kategorie: Aktualności