Konferencja „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się w formie zdalnej w dniach 4 – 5 listopada 2020 r. (środa – czwartek). . Ogromna liczba wprowadzonych zmian, ich charakter Dowiedz się więcej…

Rozstrzygnięcie Konkursu TNPC na najlepszą pracę magisterską – VII edycja

Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (VII edycja – 2020). Jednomyślną decyzją Komisji Konkursowej przyznano: Pierwszą nagrodę: mgr Przemysław Jadłowski za pracę magisterską pt. Prorogatio fori tacita w procesie cywilnym obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem naukowym prof. Dowiedz się więcej…

Po roku obowiązywania zmian, Kpc potrzebuje pilnej i rozsądnej nowelizacji – Prawo.pl

Zembrzuski, Dziurda: Po roku obowiązywania zmian, Kpc potrzebuje pilnej i rozsądnej nowelizacji rozmowa z red. Patrycją Rojek-Socha . Prawo.pl (23 października 2020 r.) – LINK . rozmowa przeprowadzona w związku ze zbliżającą się konferencją naukową pt. Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego konsekwencje zmian (4-5 listopada 2020 r.). . . Patrycja Dowiedz się więcej…

Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Rożnowskiej – 26 października 2020 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rożnowskiej (Karpińskiej) odbędzie się 27 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w trybie zdalnym. . Rozprawa doktorska pt. „Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym„ transmisja – link . promotor: prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus; recenzenci: prof. Dowiedz się więcej…

Rzeczpospolita 21.10.2020 r. Postępowanie cywilne – krajobraz po nowelizacji

21 października 2020 r. na łamach dziennika „Rzeczpospolita” artykuł przygotowany we współautorstwie z prof. Marcinem Dziurdą pt. „Postępowanie cywilne – krajobraz po nowelizacji” dot. praktycznych skutków nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. . link do publikacji – tutaj . Zbliża się pierwsza rocznica wejścia w życie nowelizacji Dowiedz się więcej…

Konferencja „Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich”

VII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich” – „Complaints, Mediations an other Proceedings in consumer matter” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów odbędzie się w dniach 27-28 października 2020 r. (wtorek – środa) w Krakowie. Panele naukowe odbędą się Dowiedz się więcej…

Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW – rekrutacja

. Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji UW powstało w lipcu 2011 r. jako odpowiedź na zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Powstało po to, by dać nam wszystkim okazję spróbowania czegoś zupełnie nowego na studiach prawniczych – wzbogaconego pogłębioną refleksją podejścia do praktyki i rzeczywistych Dowiedz się więcej…

Konferencja „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” – panel ekspercki

15 października br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyjątkiem panelu eksperckiego wydarzenie miało charakter zdalny (platforma Microsoft Teams). Dowiedz się więcej…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 2020 – program

IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Postępowania przyspieszone w postępowaniu cywilnym„ . organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się 26 października (poniedziałek) godz. 9:20 – 16:40 w formie webinarium. . . Rejestracja – link . Dowiedz się więcej…

Prawo.pl – opracowania dot. postępowania cywilnego i nowelizacji z 4.07.2019 r.

Zachęcam do zapoznania się z czterema zamieszczonymi na portalu Prawo.pl opracowaniami przygotowanymi przez red. Patrycję Rojek-Sochę oraz red. Jolantę Ojczyk dot. skutków i efektów obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 4 lica 2019 r.: 1). Procedura cywilna do poprawy – MS szykuje obszerną nowelizację; 2). Posiedzenia przygotowawcze miały być powszechne, Dowiedz się więcej…