Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się w formie zdalnej w dniach 4 – 5 listopada 2020 r. (środa – czwartek).

.

Ogromna liczba wprowadzonych zmian, ich charakter i waga w połączeniu ze okresem pandemii sprawiła, że narastają rozbieżności i wątpliwości, których jest więcej niż na początku obowiązywania nowych przepisów. O skali trudności, z którymi mierzy się praktyka świadczy chociażby liczba zagadnień prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego.

Analizie i dyskusji zostaną poddane najważniejsze zagadnienia, w tym m.in. koncentracja materiału procesowego, posiedzenie przygotowawcze, postępowanie dowodowe czy problematyka środków zaskarżenia.

.

.

.

Strona internetowa konferencji – LINK

Konferencja na facebooku – LINK

.

Formularz zgłoszeniowy – LINK

.

.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Komornicza, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Patronat medialny objęły Prawo.pl, Państwo i Prawo oraz Polski Proces Cywilny.

Kategorie: Aktualności