Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW planowana na 3 kwietnia 2020 r. Uniwersytetu Warszawskiego została przełożona na późniejszy termin.

.

.

KNPProc – strona www – link

Strona Wydziału Prawa i Administracji UW – link do wydarzenia

.

Kategorie: Aktualności