Blok specjalizacyjny Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

„Sądowa ochrona praw prywatnych”

w zbliżającym się roku akademickim 2023/24

w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych

będzie odbywał się

w czwartki w godz. 11:30 – 16:30
Postępowanie nieprocesowe (30 h) – prof. UW dr hab. Piotr Rylski

Sądowe postępowanie egzekucyjne (30 h) – prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski

Europejskie prawo procesowe cywilne (30 h) – prof. dr hab. Karol Weitz

Blok specjalizacyjny na celu prezentację szczególnie istotnych instytucji prawa procesowego odnoszących się do obydwu stadiów postępowania sądowego w sprawach cywilnych, uwzględnia także problematykę transgranicznego obrotu prawnego. Stanowi niezbędne uzupełnienie zajęć kursowych z zakresu postępowania cywilnego. Zajęcia są dedykowane przede wszystkim dla osób zamierzających zdawać na aplikacje prawnicze i planujących wykonywać zawody sędziego, adwokata, radcy prawnego lub komornika sądowego.
Szczegółowe informacje o bloku w USOSie – link