22 czerwca 2023 r. (czwartek) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B6) ukazał się mój komentarz pt. SN wpisał kolegialność do zasad rzetelnego procesu do artykułu nawiązujący do artykułu red. Piotra Szymaniaka pt. Jednoosobowa decyzja o odebraniu samodzielności.
DGP online – link do artykułu