28 czerwca 2023 r. (środa) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B5) ukazał się mój komentarz pt. Kolegialność umacnia bezstronność i niezależność (trzy pytania) dot. projektowanych zmian w zakresie składów sądu w postępowaniu cywilnym. Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216) – link.

DGP online – link do artykułu