Organizowany przez Wydział Prawa i Administracji wraz z Naczelną Radą Adwokacką we współpracy z Samorządem Studentów WPiA UW oraz Kołem Naukowym Prawa Procesowego WPiA UW „Dzień adwokata” odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 14:45 w sali A.2 przy ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum I).


Wydarzenie stanowi okazję, by dowiedzieć się więcej o zawodzie adwokata i realiach pracy po zakończeniu studiów. Uczestnicy będą mogli szczegółowo poznać drogę formalną do aplikacji adwokackiej, a także aspekty praktyczne związane z odbywaniem aplikacji adwokackiej, przystąpieniem do egzaminu zawodowego i zdobyciem uprawnień zawodowych. Informacja o wydarzeniu (WPiA UW) – link


Organizacja wydarzenia jest efektem współpracy WPiA UW z NRA zapoczątkowanej zawarciem porozumienia z dnia 20 grudnia 2022 r. – link