Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza In varietate concordia przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Edyty Całki, prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego, prof. dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego i dr. hab. Rafała Poździka (ss. 1152, ISBN: 978-83-8291-164-0). Stanowi zbiór artykułów naukowych przygotowanych przez przedstawicieli nauk prawnych celem uhonorowania ponadpięćdziesięcioletniej pracy naukowej Profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Publikacja dzieli się na osiem części, obejmuje: prawo cywilne i handlowe, postępowanie cywilne, zagadnienia wspólne Prawa własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo konkurencji, prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej oraz prawo karne i organizację wymiaru sprawiedliwości.
Księga w księgarni internetowej – linkMiałem zaszczyt złożyć do księgi artykuł pt. „Względny przymus bezwzględny, czyli pełnomocnik procesowy w sprawach własności intelektualnej” (s. 247 – 258).