Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się dwutomowy komentarz do zmian dokonanych w postępowaniu cywilnym w 2019 r. pod moją redakcją naukową (ss. 1972) – Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian.

.

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o komornikach sądowych oraz dokonane ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

.

księgarnia profinfo – link do komentarza

.

.

Stworzenie dzieła było możliwe dzięki zgromadzeniu i połączeniu sił czterdziestu czterech specjalistów z zakresu prawa procesowego – sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, notariuszy i komorników, jak również przedstawicieli nauki: profesorów i doktorów prawa reprezentujących niemal wszystkie liczące się w kraju ośrodki akademickie – Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski.

.

.

 • SSN Jacek Gudowski
 • SSN Henryk Pietrzkowski
 • SSN dr hab. prof. UJ Marta Romańska
 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak
 • dr hab. prof UAM Włodzimierz Głodowski
 • dr hab. prof. UŁ Józef Jagieła
 • dr hab. prof. UAM Andrzej Jarocha
 • dr hab. prof. URz Anna Kościółek
 • dr hab. prof. UŁ Robert Kulski
 • dr hab. prof. UG Anna Machnikowska
 • dr hab. prof. UŁ Monika Michalska-Marciniak
 • dr hab. prof. UAM Joanna Mucha
 • dr hab. prof. UŁ Maciej Muliński
 • dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska
 • dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
 • dr hab. Joanna Bodio
 • dr hab. Radosław Flejszar
 • dr hab. Tadeusz Zembrzuski (red.)
 • dr Aneta Arkuszewska
 • dr Anna Banaszewska
 • dr Marcin Białecki
 • dr Aleksandra Budniak-Rogala
 • dr Joanna Derlatka
 • dr Marcin Dziurda
 • dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska
 • dr Aleksandra Klich
 • dr Marcin Kostwiński
 • dr Małgorzata Malczyk
 • dr Olimpia Marcewicz
 • dr Joanna May
 • dr Marta Nowocień
 • dr Andrzej Olaś
 • dr Magdalena Skibińska
 • dr Stanisław Sołtysik
 • dr Jarosław Stasiak
 • dr Andrzej Jan Szereda
 • dr Bartosz Wołodkiewicz
 • dr Karolina Ziemianin
 • Marcin Borek
 • Monika Cichorska
 • Sylwia Hajnrych
 • Małgorzata Sieńko

.

Autorom – unikatowemu gronu współtwórców komentarza – należą się wyrazy uznania za podjęty trud i zaangażowanie, którego efektem jest dzieło oddawane do rąk Czytelnika.

.

Kategorie: Aktualności