IV Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna pt. Notariusz w postępowaniu cywilnym organizowana przez Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie odbędzie się 26 maja 2023 r. (piątek) godz. 9:30 – 16:30 w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 (Sala Rady Wydziału).

Wydarzenie będzie miało formę hybrydową – stacjonarnie oraz na platformie MS Teams (link do połączenia zdalnego w programie konferencji).



Informacje o konferencji – link




Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Zakres dopuszczalnych kompetencji notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym w ramach panelu poświęconego problematyce form udziału notariusza w poszczególnych rodzajach postępowania cywilnego w kontekście zasad sprawiedliwości proceduralnej.








Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń poświęconych aksjologii prawa procesowego. Program poprzednich Ogólnopolskich Konferencji Aksjologicznych organizowanych przez Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych UŁ:


  • III OKA – Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym (2022) – link

  • II OKA – Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym (2021) – link

  • I OKA – Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. – założenia aksjologiczne (2019) – link