Koło Naukowe Zawodów Prawniczych WPiA UW utworzono w związku z nawiązaniem i pogłębianiem współpracy Wydziału z prawniczymi samorządami zawodowymi – adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i notariuszy. Decyzją Prorektora ds. Studentów i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Sławomira Żółtka z 12 maja 2023 r. Koło zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Warszawskiego pod numerem 1160.


Głównym celem działalności Koła jest wzmocnienie relacji między społecznością studencką a środowiskiem samorządowym, aby już w trakcie studiów prawniczych możliwe stało się poznanie uwarunkowań i realiów pracy prawników wykonujących poszczególne zawody prawnicze, a po studiach –świadome i przemyślane dokonanie wyboru drogi zawodowej. Koło realizuje swoje cele w szczególności przez organizowanie różnorodnych spotkań studentów z przedstawicielami samorządów i koordynację udziału studentów w wybranych zajęciach na aplikacjach zawodowych.

Powołano Zarząd Koła w składzie: Aleksandra Kolbusz – Prezes Zarządu, Elżbieta Żochowska – Sekretarz, Gabriela Olejniczak – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem adwokackim, Wiktor Sendek – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem radcowskim, Tomasz Sułek – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem notarialnym, Jakub Domagała – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem komorniczym, Julia Bielecka, Aleksander Hartwig, Anna Korycka, Michał Scendo – Członkowie Zarządu. Będę miał przyjemność sprawować opiekę naukową nad działalnością Koła.
Informacje o działalności Koła Naukowego będą aktualizowane w zakładce – link.

knzp@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe na Facebooku – facebook.com/KNZP.UW


Formularz deklaracji członkowskiej KNZP – link

Regulamin koła – link