Ogólnopolska konferencja naukowa 10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. „Sztuczna inteligencja a prawo” organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego obędzie się w dniach 21 – 22 marca 2024 r. (czwartek – piątek) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Konferencja będzie miała na celu analizę o wyzwań, które sztuczna inteligencja stawia przed społeczeństwem i prawem. Uzupełnieniem tych rozważań będzie ocena relacji nauk prawnych z innymi naukami społecznymi. Wśród poruszanych zagadnień będzie sztuczna inteligencja w sądownictwie.

Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny.

Informacje o wydarzeniu – link

Rejestracja na konferencję – link