Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Waterloo will wipe out, but that which nothing can wipe out is my Civil Code” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Digital Networking of European Legal Historians (DIOGENES), działające w ramach Critical Heritage Studies Hub (CHSH), Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz Zakład Historii Prawa Polskiego UJ odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) w formie zdalnej na platformie MS Teams. Konferencja przeprowadzona zostanie w języku angielskim.


W panelu eksperckim z udziałem profesorów Jean-Louis Halpérina (École normale supérieure – PSL Paris), Aniceto Masferrer (Universitat de València), Annamaria Monti (Università degli Studi di Milano) oraz Doroty Malec (Uniwersytet Jagielloński) omówione zostaną zagadnienia wprowadzenia i implementacji napoleońskich kodyfikacji prawa prywatnego w różnych częściach Europy, ich konsekwencji społecznych oraz typowych odstępstw w stosowaniu litery prawa w konkretnych społecznościach.
Formularz rejestracyjny – link