IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12) w formie hybrydowej w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) w godz. 9:15 – 16:30. Wydarzenie ma charakter komercyjny.

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które mają skłaniać do głębszej refleksji i analizy. W trakcie Forum zostanie przedstawiony dorobek myśli prawniczej, a także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej.Informacje o wydarzeniu (Beck Akademia) – link