Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dokąd zmierzasz proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego?” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odbędzie się 29 maja 2023 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 – 17:00 w Starej Auli (I p.) Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową.


Tematyka wystąpień obejmuje kwestie aktualnych kierunków zmian prawa postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonej w dniu 9 marca 2023 r. 


Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?, a także moderować panel poświęcony problematyce zmian w postępowaniu mediacyjnym.


Informacje o wydarzeniu – link

Grono prelegentów: Henryka Bednorz-Godyń (Izba Komornicza w Krakowie), dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Olimpia Marcewicz-Kochnio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).