.

Konferencja naukowa pt. „Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym” organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w godz. 9:00 – 15:45 we Wrocławiu – sala Unii Europejskiej (1D), budynek D WPAE UWr. Wydarzenie odbędzie się w formule II Wrocławskiego Seminarium Procesowego.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi praktycznych aspektów przeprowadzania dowodów elektronicznych w postępowaniach sądowych. Referaty zostaną wygłoszone przez przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej specjalizujących się w dziedzinie informatyzacji postępowania cywilnego.

.

.

Formularz rejestracyjny – link

.

Kategorie: Aktualności