W dniu 15 listopada 2023 r. na podstawie przeprowadzonego konkursu (zarządzenie nr 143 Rektora UW z 18 września 2023 r.) przyznano mi wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe.Uroczystość wręczenia dyplomów z rąk Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzego Nowaka odbyła się w dniu 15 listopada br. (środa) w Pałacu Kazimierzowskim.