Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się w formie zdalnej (na platformie meeting15.com) w dniach 4 – 5 listopada 2020 r. (środa – czwartek). Wydarzenie ma charakter komercyjny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Komornicza, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Patronat medialny objęły Prawo.pl, Państwo i Prawo oraz Polski Proces Cywilny.

Nowelizacja z 4 lipca 2019 r., która wprowadziła najszersze zmiany w przeszło półwiecznej historii obowiązywania polskiej ustawy procesowej, wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga się praktyka. To nagromadzenie zmian – z których liczne miały charakter radykalny, odwracający dotychczas obowiązujące zasady – stanowi ogromne wyzwanie dla zawodowych prawników. Zarówno sędziowie, jak i strony oraz ich zawodowi pełnomocnicy muszą wziąć na siebie ciężar stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza ich wkomponowania w dotychczasowe konstrukcje procesowe, co niejednokrotnie wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń.

.

link do konferencji – zobacz

.

.

Wydarzenie było pierwotnie planowane na 18 czerwca 2020 r., lecz termin i forma wydarzenia uległy zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.

Kategorie: Aktualności