Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Warszawie odbędzie się 31 maja 2019 r. (piątek) w Warszawie – aula w Starym BUWie (Kampus Centralny UW) w godz. 9:15 – 16:00.

 

Informacje o konferencji:

strona Wydziału Prawa i Administracji UW – link

strona Izby Komorniczej w Warszawie – link

 

 

Program konferencji – POBIERZ

 

 

 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. wraz z zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego przepisami procesowymi wytyczała kierunek egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. Z początkiem 2019 r. została zastąpiona ustawą o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.), której zakres wykracza poza problematykę statusu komornika sądowego oraz jego roli i znaczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wprowadzono wówczas wiele nowych, często kazuistycznych rozwiązań i instrumentów procesowych, który miały usprawnić i przyspieszyć toczące się postępowania oraz zapewnić należytą ochronę podmiotów biorących w nich udział. Zmiany budzą duże zainteresowanie zarówno przedstawicieli doktryny, praktyki sądowej i egzekucyjnej. Nowa ustawa nasuwa wiele wątpliwości i pytań, które skłaniają do pogłębionej refleksji o charakterze teoretycznym oraz praktycznym. Pierwsze zbierane doświadczenia i obserwacje zachęcają do dyskusji oraz wyciągania wniosków, w tym zwłaszcza odnośnie do pytania, czy i w jakim zakresie dokonane wówczas zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wychodzą naprzeciw wyzwaniom współczesności.

 

 

Kategorie: Aktualności