Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 9:30 – 15:45 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – budynek A, sala nr 214.

Referaty oraz dyskusje będą się koncentrować wokół problematyki sprawności postępowań w konfrontacji z przewidzianymi dla gwarancjami ochrony prawnej w procesie cywilnym, karnym i procedurze administracyjnej.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy.
Informacje o konferencji – link