.

Konferencja naukowa pt. System środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 7 maja 2021 r. (piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams.

.

.

Informacje o wydarzeniu – zobacz

kontakt: spc.sknp.umcs@gmail.com

.

Na konferencji będę miał przyjemność uczestniczyć w dyskusji w panelu eksperckim (godz. 9:00 – 10:30) nt. ukształtowania systemu środków zaskarżenia:

  • prof. UAM dr hab. Joann Mucha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Arkadiusz Sadza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – moderator

.

Kategorie: