Rozpoczął się rok wyborczy na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 24 stycznia 2024 r. zostałem wybrany na członka Kolegium Elektorów UW (kadencja 2024 – 2028 r.) – jako przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni.

Głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na Rektora odbędzie się 6 marca br., a wybór Rektora dokonany zostanie w dniu 18 kwietnia br.