Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie odbędzie się 11 czerwca 2021 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:00.

.

.

.

Formularz rejestracyjny – link

.

Informacje o wydarzeniu na stronie Izby Komorniczej w Krakowie – link

.

Na konferencji będę miał zaszczyt wygłosić inaugurujący obrady referat pt. Funkcje i cele egzekucji sądowej.

.

Kategorie: Aktualności