Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w formie zdalnej w dniach 14-15 grudnia 2020 r. (poniedziałek – wtorek).

.

.

Wydarzenie na platformie Webex:

.

Strona WPiA UKSW – link

Kategorie: Aktualności