Ogłoszono X Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego. Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie (monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe) sporządzone w języku polskim, obronione w roku akademickim 2022/23.Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl

 w terminie do 30 listopada 2023 r.