.

W najnowszych numerze miesięcznika Nowa Currenda (2021 nr 1) ukazał się jako temat numeru artykuł mojego autorstwa pt. Meandry reguł intertemporalnych, czyli pobranie opłaty po umorzeniu postępowania egzekucyjnego (s. 38 – 48)

.

W publikacji podjęto problematykę stosowania reguł intertemporalnych w postępowaniu egzekucyjnym. Założenie, że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w następstwie złożenia wniosku przed wejściem w życie ustawy o kosztach komorniczych do rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania należy stosować przepisy nowej ustawy zostało zakwestionowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zachęcam do lektury.

.

.

Artykuł jest dostępny online (open access) – po zalogowaniu na stronie Czytelni Currendy – link

.

Kategorie: Aktualności