Z dniem 8 maja 2023 r. zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy z samorządami prawniczymi. Związane z tym obwiązki będę pełnił wspólnie z dr hab. Marcinem Dziurdą.
Do obowiązków Pełnomocnika należy koordynowanie i rozwijanie współpracy z samorządami prawniczymi w związku zawieranymi przez Wydział Prawa i Administracji UW porozumieniami o współpracy z samorządami prawniczymi – Naczelną Rada Adwokacką w Warszawie (grudzień 2022 r.), Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie (kwiecień 2023 r.), Izbą Notarialną w Warszawie (maj 2023 r.) oraz Izbą Komorniczą w Warszawie (czerwiec 2023 r.)