W październiku 2019 r. działalność zainaugurował Polski Instytut Notarialny.

.

www.polinot.pl – link

.

Instytut został powołany w celu:

  • budowania i wspierania etosu notariusza jako zawodu zaufania publicznego,
  • zapewnienia wysokiej jakości czynności urzędowych polskich notariuszy w trosce o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
  • troski o wysoki poziom merytoryczny zarówno praktyki notarialnej, jak i ustawodawstwa dotyczącego notariatu,
  • tworzenia pomostu między nauką i praktyką w zakresie dotyczącym notariatu.

.

Dyrektorem Instytutu został dr Andrzej Jan Szereda.

.

W ramach struktury organizacyjnej Instytutu utworzono siedem wydziałów, w tym Wydział VII – Procesowy.

W skład Rady Naukowej Instytutu weszło 20 przedstawicieli nauki, w tym trzech przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Piotr Rylski, dr hab. Tadeusz Zembrzuski i dr Witold Borysiak.

Kategorie: Aktualności