Przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Marcina Dziurdy oraz moją książka pt. Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian ukazała się w sprzedaży 21 lipca br. – wyd. Wolters Kluwer 2021, ss. 572, ISBN: 978-83-8246-124-4 .

.

.

.

Książka zawiera zbiór 25 opracowań dotyczących najistotniejszych, wywołujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., do których zalicza się: koncentrację materiału procesowego, organizację postępowania obejmującą posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, doręczenia, dowody oraz postępowanie dowodowe, środki zaskarżenia i koszty postępowania. Analizie poddane zostały regulacje dotyczące postępowań odrębnych, zarówno reaktywowanego postępowania gospodarczego, jak i nowego postępowania w sprawach własności intelektualnej. Omówiono najważniejsze dla praktyki zagadnienia szczegółowe wpływające na przebieg postępowań sądowych, w tym ograniczenia w korzystaniu z zarzutu potrącenia. Przedstawiono także nowe uregulowania dotyczące fazy wykonawczej, czyli postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.

Grono wybitnych procesualistów zmierzyło się z zagadnieniami wywołującymi najpoważniejsze trudności w praktyce. Przygotowane analizy prezentują aktualny dorobek myśli prawniczej oraz uwzględniają doświadczenia, które udało się wypracować w praktyce. Zmiany oraz praktyczne skutki ich wprowadzenia zostały przedstawione w szerokiej perspektywie, obejmującej analogiczne uregulowania przyjęte nie tylko w obcym ustawodawstwie, lecz także w praktyce arbitrażowej.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, komorników sądowych, jak i dla przedstawicieli nauki prawa.

.

.

Autorzy:

 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • dr hab. Marcin Dziurda
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • dr Przemysław Feliga
 • dr hab. prof. USz Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • dr hab. prof. UAM Andrzej Jarocha
 • dr hab. prof. URz Anna Kościółek
 • dr hab. prof. UG Anna Machnikowska
 • Anetta Malmuk-Cieplak
 • dr Joanna May
 • dr Andrzej Olaś
 • dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska
 • dr hab. prof. UJ Marta Romańska
 • Małgorzata Sieńko
 • dr Stanisław Sołtysik
 • dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska
 • dr Tomasz Szczurowski
 • dr Andrzej Jan Szereda
 • dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
 • dr Bartosz Wołodkiewicz
 • dr Zbigniew Woźniak
 • dr hab. prof. UW Tadeusz Zembrzuski

.

Książka na stronie księgarni internetowej Wydawnictwa – link

.

Miałem zaszczyt przygotować artykuł pt. „Koncentracja materiału procesowego – w poszukiwaniu właściwej drogi” (s. 47 – 70), który został umieszczony w części poświęconej tej problematyce wraz z opracowaniami prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego i dr Tomasza Szczurowskiego.

.

Kategorie: Aktualności