Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela. Teoria i praktyka pod red. Henryki Bednorz-Godyń oraz Andrzeja Marciniaka (Warszawa 2023, ss. 306, ISBN: 978-83-8356-146-2.

Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie konferencji naukowej pt.  Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w dniu 20 stycznia 2023 r.

Autorzy: dr Anna Czarna, dr hab. Radosław Flejszar, dr Maciej Klonowski, prof. UŁ dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr hab. Andrzej Olaś, Mateusz Pietrzyk, Agnieszka Piotrowska, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dr Łukasz Przyborowski, prof. UMW dr hab. Maciej Rzewuski, Agnieszka Stachurska-Kobiałka, dr Przemysław Telenga, prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.Spis treści – pobierzMiałem przyjemność opublikować artykuł pt. Zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką i jego skutki (s. 37 – 53). Zachęcam do lektury.

Publikacja w księgarni internetowej – link