Ukazał się najnowszy numer kwartalnika Polski Proces Cywilny (2022, nr 1). Z inicjatywy dr hab. Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej został on w całości poświęcony problematyce epidemii COVID-19. Ukazał się w formacie open access.

 • K. Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski), Przebudowa wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem postępowania cywilnego
 • K. Markiewicz (Uniwersytet Śląski), Wpływ regulacji „covidowych” na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność składów sądów odwoławczych
 • T. Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski), Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania
 • A. Machnikowska (Uniwersytet Gdański), Zasada jawności w postępowaniu procesowym – modernizacja czy marginalizacja? Wybrane zagadnienia
 • M. Dziurda (Uniwersytet Warszawski), Czy nadchodzi zmierzch zasady ustności w postępowaniu cywilnym?
 • R. Kulski (Uniwersytet Łódzki), Wpływ regulacji anty-covidowych na sprawność egzekucji sądowej
 • A. Torbus (Uniwersytet Śląski), Wpływ COVID-19 na regulację postępowania upadłościowego w systemach prawnych wybranych państw 
 • D. Szumiło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ pandemii COVID-19 na realizację prawa do sądu w sprawach karnych w Polsce
 • V. Vėbraitė (Uniwersytet Wileński), Czy pandemia COVID-19 zmieniła postępowanie cywilne na Litwie?
 • I. Izarova (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki), Transformacja wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19 – doświadczenia ukraińskie
 • I. Wolwiak (Uniwersytet Śląski), Czy można przyjąć skutek doręczenia względem pełnomocnika, który nie złożył wniosku o założenie konta w portalu informacyjnym dla zapoznania się z treścią pisma sądowego?
 • J. Płaziuk (Uniwersytet Śląski), Konieczność odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego w przypadku wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w czasach COVID-19

.

Zawartość numeru dostępna w formacie open access – link

.

Miałem przyjemność opublikować artykuł pt. „Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania” (s. 59 – 79). Zachęcam do lektury.

.

.

Kategorie: Aktualności