Uchwałą Rady Programowej miesięcznika „Rejent” z dnia 15 czerwca 2024 r. w związku z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP z 13 czerwca 2024 r. zostałem przyjęty w poczet członków Rady Programowej „Rejenta”. Wyrazy wdzięczności składam na ręce pani Prezes Anny Dańko-Roesler. Uprzejmie dziękuję za ogromne wyróżnienie i zaufanie.


Czasopismo „Rejent” – link

Stowarzyszenie Notariuszy RP – link