Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego inauguruje cykl kwartalnych seminariów naukowych poświęconych efektom ubiegłorocznych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ( z 9 marca, 7 oraz 28 lipca 2023 r. ). Seminaria dedykowane teoretykom oraz praktykom prawa służyć będą stworzeniu forum wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń odnośnie do stosowania znowelizowanych przepisów prawa procesowego.

Partnerami wydarzenia są Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi (Sekcja Praktyków Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego).

Pierwsze seminarium odbędzie się 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Sali Rady Wydziału na WPiA UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Poświęcone będzie problematyce właściwości i składu sądu – referaty wprowadzające mgr Sandry Zientalewicz (SSR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi) oraz mgr Przemysława Jadłowskiego (ASR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie). Kolejne seminarium przewidziano na czerwiec br.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy (platforma MS Teams – link do połączenia).Informacje o działalności Centrum – link