Tradycyjnie w grudniu odbyły się uroczyste ślubowania aplikanckie. Jako Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy z samorządami prawniczymi miałem zaszczyt reprezentować Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w uroczystościach w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (13 grudnia 2023 r.), a także w Izbie Adwokackiej w Warszawie (19 grudnia 2023 r.).


Prawo.pl – zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze – link