Członek Zarządu Towarzystwa Procesualistów Górskich dr hab. Andrzej Olaś (Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) został nagrodzony w organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych (IV edycja) uzyskując II nagrodę w kategorii najlepsza rozprawa habilitacyjna za książkę pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym.

Serdeczne gratulacje !Profesor Andrzej Olaś w drodze na kolejne szczyty procesowe i górskie


Nagrodzona dysertacja jest efektem pogłębionych badań o charakterze historycznoprawnym, prawnoporównawczym i dogmatycznym nad pojęciem potrącenia i zarzutu potrącenia. Zbadano relacje między potrąceniem jako czynnością prawa materialnego, a procesowym zarzutem potrącenia, charakterem prawnym zarzutu potrącenia, a także powiązaniami wewnątrzsystemowymi pomiędzy procesowym zarzutem potrącenia, a powództwem wzajemnym, powództwem opozycyjnym oraz powództwem o ustalenie negatywne.książka w księgarni C.H. Beck (wyd. 2020 r.) – link