W dniu 13 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2022) organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC), partnerami byli m.in. Wydawnictwo Wolters Kluwer i Prawo.pl

.

Laureaci i finaliści Konkursu 2022 – Franciszek Skawiński, Alicja Karpia, Jakub Biegański, Dominik Sip, Aleksandra Kochańska, Robert Walczak

.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie: prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący), prof. UMCS dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska (Uniwersytet Warszawski), dr Stanisław Sołtysik (Uniwersytet Warszawski), prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski).

.

Sprawozdanie z wydarzenia na portalu Prawo.pl – link

.

.