Ogłoszono VI edycję Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2023), którego finał odbędzie się 9 maja w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym to coroczna inicjatywna odbywająca się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych skierowana na rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu postępowania cywilnego, poszerzanie ich wiedzy, rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań, a także popularyzację nauki postępowania cywilnego.

Poprzednie edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), Uniwersytecie Łódzkim (2018), Uniwersytecie Gdańskim (2019), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2021) i Uniwersytecie Warszawskim (2022).Konkurs składa się z dwóch etapów. Na etapie wydziałowym wyłonieni zostaną najlepsi studenci (dwie osoby), którzy będą reprezentować poszczególne uczelnie na etapie finałowym. Etap wydziałowy konkursu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegolink


Strona internetowa Konkursu – link
Sprawozdanie z finału poprzedniej edycji Konkursu 2022 (Prawo.pl) – link