Nakładem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się Skrypt dla Słuchaczy Prawa Polskiego „Wprowadzenie do prawa polskiego” pod red. Jarosława Turłukowskiego, Michała P. Sadłowskiego, Jakuba Chowańca i Patryka Kalinowskiego.

ISBN: 978-83-63397-54-8, ss. 500.

.

Książka zawiera opracowanie osiemnastu dziedzin prawa polskiego. Miałem zaszczyt przygotować rozdział poświęcony postępowaniu cywilnemu (s. 193 – 213).

.

.

.

Publikacja jest finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dialog” w latach 2019-2021.

.

Szkoła Prawa Polskiego – link

.

Kategorie: Aktualności